"]

Home

Rust, ruimte, regelmaat en respect op Zorgboerderij De Weipoort

Niemand is volmaakt, iedereen is uniek. Op Zorgboerderij De Weipoort in Zoeterwoude vinden wij het belangrijk dat iedere persoon zich gewaardeerd en nuttig voelt. Wij bieden jongeren de ruimte om zich te ontplooien op hun eigen manier en tempo. Onder begeleiding en met liefdevolle ondersteuning kunnen jongeren passende activiteiten ondernemen.

Dagbesteding

Op de zorgboerderij bieden wij een passende dagbesteding aan voor jeugd met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen.

Visie


De zorg en begeleiding is professioneel, met een individuele benadering en met een christelijke visie op leven en gezondheid.

Kwaliteit

Op de zorgboerderij streven wij naar kwaliteitszorg. Wij vinden het van belang om kwaliteit te blijven waarborgen en te verbeteren.