Doelgroep ouderen komt te vervallen. Doelgroep jeugd wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Doelgroep ouderen komt te vervallen. Doelgroep jeugd wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Doelgroep ouderen komt te vervallen. Doelgroep jeugd wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Mede door het corona-virus is er een verschuiving ontstaat in de de doelgroepen.
Wij zullen ons vanaf heden focussen op de doelgroep: Jeugd!
Deze doelgroep zal verder worden ontwikkelt en uitgebreid.