Kwaliteit

Op Zorgboerderij De Weipoort in Zoeterwoude streven wij naar kwaliteitszorg. Wij vinden het van belang om kwaliteit te blijven waarborgen en te verbeteren. Door kwaliteit de bieden, bieden wij onze cliënten een veilige plek om te kunnen genieten, groeien en/of tot rust te komen.

In de toekomst willen wij ons aansluiten bij Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen. Dit is een keurmerk wat ontwikkeld is door de Federatie van Landbouw & zorg. Dit keurmerk kan ondersteunen bij het zichtbaar maken van welke begeleiding en zorg er op het bedrijf geboden wordt.

Wij zijn lid van de KZO-groene Hart.
KZO- Groene Hart is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in het Groene Hart. De ondernemers zijn werkzaam in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem en in de Duin- en Bollenstreek.  De organisatie behartigt de belangen van zorgbehoevende cliënten, waarbij de persoonlijke keuzevrijheid van cliënten voor specifieke zorg of zorgaanbieder centraal staat. Binnen de KZO zitten verschillende ondernemers met allemaal hun eigen expertise. Dat wil zeggen dat er voor iedereen, met een verstandelijke beperking, wel een passende plek te vinden is. Bij iedere zorgaanbieder staat de persoonlijke begeleiding en de kleinschaligheid centraal. Met kleinschaligheid wordt bedoeld dat iedere zorgverlener bekend is met zijn cliënten. Door de kleinschaligheid krijgen de cliënten de zorg en aandacht die zij nodig hebben. Hierdoor worden de gestelde doelen sneller gerealiseerd en is persoonlijke aandacht gewaarborgd.

Sinds maart 2021 zijn wij erkend als leerbedrijf voor de opleidingen: BSD & PBSD.