Maatregelen omtrent het Corona-virus

Maatregelen omtrent het Corona-virus

Door middel van deze weg willen wij jullie op de hoogte stellen van de maatregelen en voorwaarden op de zorgboerderij rondom het Corona-virus.

Voor nu hebben wij besloten dat de zorgboerderij (nog) open blijft. Daarbij willen wij vermelden dat wij de situatie per dag bekijken en evalueren, dit aan de hand van de richtlijnen en regelgeving vanuit het RIVM & overheid.
Het kan dus betekenen dat wij alsnog moeten besluiten om de zorgboerderij te sluiten; voor als nog zullen wij er alles aan doen om de zorgboerderij open te houden.
Daarom zullen wij u iedere dag per email, ZilliZ en via de website op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.
Het is aan u als ouder/verzorger te beslissen of u kind wel/niet naar de zorgboerderij komt. Graag worden wij hiervan tijdig per email op de hoogte gesteld. Naast evt. overeengekomen dagen kunnen er extra dagdelen voor dagbesteding worden aangevraagd. Het aanvragen van extra dagdelen kan uitsluitend via de email, onder vermelding van naam van de deelnemer, de datum en de dagen voor wanneer de extra dagdelen worden aangevraagd. Wij zullen dan bekijken wat de mogelijkheden zijn en u ontvangt hiervan een reactie per email of dit mogelijk is of niet. Wanneer de aangevraagde extra dagdelen door kunnen gaan, ontvangt u een email met een bevestiging.

Aanvullende voorschriften/maatregelen, waarbij wij verwachten dat deze voorschriften zoveel als mogelijk worden nageleefd:
– Wij verscherpen de hygiëne maatregelen: regelmatig handen wassen, het mijden van fysiek contact met andere deelnemers & begeleiding ect.
– Bij griepverschijnselen, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij uw kind thuis te laten. Mocht u kind toch met verschijnselen op de zorgboerderij komen, dan zijn wij genoodzaakt de toegang te weigeren uit veiligheid voor andere deelnemers en begeleiding.
– Bij aankomst verzoeken wij u om uw kind af te zetten en bij ophalen in de auto te blijven. Het verzoek om niet uit te stappen.
– Mocht er sprake zijn van griepverschijnselen betreffende het corona-virus binnen uw gezinssituatie verzoeken wij u om dit te melden en thuis te blijven.