Update 19 maart 2020 Maatregelen omtrent het Corona-virus

Update 19 maart 2020 Maatregelen omtrent het Corona-virus

Door middel van deze update willen wij jullie op de hoogte stellen van de maatregelen en voorwaarden op de zorgboerderij rondom het Corona-virus.

Voor nu hebben wij besloten dat de zorgboerderij (nog) open blijft. Daarbij willen wij vermelden dat wij de situatie per dag bekijken en evalueren, dit aan de hand van de richtlijnen en regelgeving vanuit het RIVM & overheid.
Het kan dus betekenen dat wij (mogelijk op korte termijn) alsnog moeten besluiten om de zorgboerderij te sluiten; voor als nog zullen wij er alles aan doen om de zorgboerderij open te houden.
Aan de hand van de richtlijnen en regelgeving vanuit het RIVM & overheid en afhankelijk van de hoeveelheid afmeldingen besluiten wij dagelijks wat te doen betreft de dagbesteding.
Wij zullen u per email, ZilliZ en via de website op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.
Het is aan u als ouder/verzorger te beslissen of u kind wel/niet naar de zorgboerderij komt en leggen deze verantwoordelijkheid bij u neer. Graag worden wij bij afmelding hiervan tijdig per email op de hoogte gesteld.

Aanvullende voorschriften/maatregelen, waarbij wij verwachten dat deze voorschriften zoveel als mogelijk worden nageleefd:
– Wij verscherpen de hygiëne maatregelen: regelmatig handen wassen, het mijden van fysiek contact met andere deelnemers & begeleiding ect.
– Bij griepverschijnselen, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij uw kind thuis te laten. Mocht u kind toch met verschijnselen op de zorgboerderij komen, dan zijn wij genoodzaakt de toegang te weigeren uit veiligheid voor andere deelnemers en begeleiding.
– Bij aankomst verzoeken wij u om uw kind af te zetten en bij ophalen in de auto te blijven. Het verzoek om niet binnen te komen. Mocht het wenselijk zijn de begeleiding te spreken, dan kan dit telefonisch.
– Mocht er sprake zijn van griepverschijnselen betreffende het corona-virus binnen uw gezinssituatie of naaste omgeving verzoeken wij u om dit te melden en thuis te blijven.